Lượt xem: 1479

SỢI CERAMIC CÁCH NHIỆT

Mã sản phẩm : 1557713043

Số lượng:

  SỢI KHOÁNG CERAMIC CÁCH NHIỆT BẢO ÔN

  *Ứng dụng Sợi khoáng ceramic cách nhiệt

  - Bông chịu lửa, bông cách nhiệt ceramic dùng: Cách nhiệt - Chống nóng cho vách và thành lò công nghiệp, dùng trám khe.

  Bông chịu lửa, bông cách nhiệt ceramic dùng: Cách nhiệt - Chống nóng cho vách, cửa, nắp lò

  Bông chịu lửa, bông cách nhiệt ceramic dùng:   Cách nhiệt - Chống nóng cho ống ở nhiệt độ cao.

  Bông chịu lửa, bông cách nhiệt ceramic dùng:  Cách nhiệt - Chống nóng rất tốt để sản xuất mô-đun